Opgaver

Roller i økonomi- og regnskabsafdelinger
Jeg har udfyldt rollen som økonomi- og regnskabschef samt har haft adskillige stillinger som hhv. cash manager, controller, assistant controller samt debitor-, kreditor- og finansbogholder. Derfor kender jeg til mange af de driftsmæssige og strategiske udfordringer i økonomi- og regnskabsafdelingen.

Omstrukturering – økonomi- og regnskabschef
Jeg har været økonomi- og regnskabschef for en mindre servicevirksomhed med omkring 10 mio. kr. i årlig omsætning og en medarbejderstab på over 20. Jeg deltog i en større omstrukturering af virksomheden, på baggrund af mine økonomiske analyser og anbefalinger. 

Økonomi- og regnskabsrapportering – intern- og ekstern konsulent
Jeg har udarbejdet regnskaber for mindre virksomheder med et par millioner kr. i omsætning og store koncerner med adskillige milliarder kr. i omsætning. Min arbejdsopgaver har været, ud over ledelse, at afstemme, konsolidere samt udarbejde noter til regnskabet samt afrapportering til ledelsen.

Ny likviditetsstruktur - projektleder:
Effektivisering af hele cash management funktionen i en offentlig virksomhed med omkring 1 mia. kr. i likvidbeholdning samt en årlig omsætning på over 4 mia. kr. Konsolidering af likvide konti med henblik på større overblik for medarbejderne i cash management funktionen samt få ledelsens opmærksomhed med hensyn til ekstra renteindtægt på ca. 5 mio. kr.

Effektiviseringsprojekt - projektleder:
Projektets omfang var decentralisering af de administrative opgaver inden for kasse- og bankfunktioner. Nedlukning og oprydning af likviditeten i mere end 100 decentrale enheder og åbning af 30 nye kasse- og bankfunktioner med omkring 150 medarbejdere.

ABC analyse - projektleder:
Projektet omhandlede en foranalyse af ressourcetrækket i den administrative afdeling, så ledelsen derefter kunne beregne administrationsgebyrer til intern afregning.

Oprydningsprojekt - ekstern konsulent:
Oprydning af likviditeten i en landsdækkende detailkæde, som en udenlandsk kapitalfond har overtaget. Min kompetence blev købt til at få afstemt likviditeten og implementeret denne til detailkædens fremadrettede regnskabsmodel.

The Fun,D Management Co Aps · C/O Pixl Aps · Lille Strandvej 1A · 2900 Hellerup · Tlf.  (+45) 61 67 23 64