Rådgivning om Likviditetsstyring

Flemming Uno Nielsen yder likviditetsstyring, dvs. rådgivning omkring optimering og effektivisering af små og mellemstore virksomheders likviditet. Fokus omkring likviditet er optimering af arbejdskapital og effektivisering af andre generelle forretningsprocesser omkring likviditet. Vi starter normalt med at gennemgå virksomhedens økonomiske dokumentationsniveau indenfor likviditetsområdet. Herefter vurderes hvilke tiltag der kræver en nøjere analytisk gennemgang af virksomhedens cashflow. Han foretager en strukturede gennemgang af virksomhedens arbejdskapitalposter i balancen og kommer med efterfølgende råd til en optimering og effektivisering af virksomhedens likviditet.

The Fun,D Management Co Aps · C/O Pixl Aps · Lille Strandvej 1A · 2900 Hellerup · Tlf.  (+45) 61 67 23 64