Økonomikonsulent

Økonomikonsulent Flemming Uno Nielsen rådgiver virksomhedens ledelse og bestyrelse omkring de regnskabsmæssige registreringer og tilhørende processer. Som eksempel kan nævnes de forretningsgange der er beskrevet i virksomhedens håndbøger, såvel manuelle som digitale. Flemming har erfaring med implementering af en række arbejdsgange omkring implementering af virksomhedens revisionsprotokollat - specielt  forholdene omkring dokumentation og økonomisk rapportering. Økonomikonsulent Flemming Uno Nielsen arbejder struktureret og analytisk med at afhjælpe forholdene i virksomhedens  dokumentation, af de udarbejede punkter revisionen evt. har nævnt  revisionsprotokollatet.

The Fun,D Management Co Aps · C/O Pixl Aps · Lille Strandvej 1A · 2900 Hellerup · Tlf.  (+45) 61 67 23 64