OPGAVER

Rådgivning om Likviditetsstyring

Flemming Uno Nielsen yder likviditetsstyring, dvs. rådgivning omkring optimering og effektivisering af små og mellemstore virksomheders likviditet. Fokus omkring likviditet er optimering af arbejdskapital og effektivisering af andre generelle forretningsprocesser omkring likviditet. …

Økonomikonsulent

Økonomikonsulent Flemming Uno Nielsen rådgiver virksomhedens ledelse og bestyrelse omkring de regnskabsmæssige registreringer og tilhørende processer. Som eksempel kan nævnes de forretningsgange der er beskrevet i virksomhedens håndbøger, såvel manuelle som digitale. …

Regnskabskonsulent

Regnskabskonsulent Flemming Uno Nielsen rådgiver virksomhedens ledelse og bestyrelse omkring optimering af de regnskabsmæssige registreringer og regnskabsprocesser. Som regnskabskonsulent gennemgår vi typisk regnskabsmæssige afstemninger med fokus på optimering af virksomhedens regnskabsprocesser, herunder balanceposter.  …


The Fun,D Management Co Aps · C/O Pixl Aps · Lille Strandvej 1A · 2900 Hellerup · Tlf.  (+45) 61 67 23 64